Konkurs Dobrej Piosenki, 2010 – wyniki

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY
KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

Częstochowa, 2010

W dniu 27 lutego 2010 w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik. Na konkurs nadesłano 44 zgłoszenia. Na przesłuchania konkursowe zakwalifikowano 25 osób.
Jury w składzie:
Krzesimir Dębski – przewodniczący
Anna Jurksztowicz
Lidia Pospieszalska

zadecydowało o następującym podziale nagród:

I NAGRODA dla Małgorzaty Szarek
5.000 zł oraz prawo do recitalu w kolejnej edycji Konkursu, w 2011 r.

II NAGRODA dla Małgorzaty Nakoniecznej
4.000 zł.

III NAGRODA dla Barbary Brody-Malon
3.000 zł.

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie piosenki Krzesimira Dębskiego dla Sylwii Buchalskiej
3.000 zł.

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia honorowe następującym osobom: Marcin Januszkiewicz, Aleksandra Kubicka, Danuta Gajewska, Zuzanna Czerniejewska, Barbara Maj, Szymon Kusarek.