Konkurs Dobrej Piosenki, 2010 – regulamin

Kalinowe Noce, Kalinowe Dni
3. Festiwal Dobrej Piosenki
im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie
26-28 lutego 2010 r.

REGULAMIN KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

I. Patronat

Prezydent Miasta Częstochowy

II. Organizator

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”

III. Cele Konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Krzesimira Dębskiego.
2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.
      
IV. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna powinna być autorstwa Krzesimira Dębskiego (lista utworów stanowi załącznik do regulaminu). Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst w języku polskim.
3. Demo – na płycie CD – należy nadesłać na adres:
Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal Dobrej Piosenki”, do dnia 5 lutego 2010 r. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl).
4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do dnia 15 lutego 2010 r.
5. Festiwal (koncerty konkursowe i finałowy) odbędzie się w dniach 26-28 lutego 2010 r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

V. Kryteria oceny i nagrody

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda – Grand Prix – w wysokości 5.000 zł
– II nagroda w wysokości 4.000 zł
– III nagroda w wysokości 3.000 zł
– Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie piosenki Krzesimira Dębskiego w wysokości 3.000 zł
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2011 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

VI. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

Pliki do pobrania:

LISTA UTWORÓW KRZESIMIRA DĘBSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIA