Konkurs Dobrej Piosenki, 2009 – regulamin

 Kalinowe Noce, Kalinowe Dni

2. Festiwal Dobrej Piosenki

im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie

6-8 lutego 2009 r.

REGULAMIN KONKURSU

I. Patronat

Prezydent Miasta Częstochowy

II. Organizatorzy

1. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
2. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
3. Muzeum Częstochowskie
4. Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie

III. Cele Konkursu

1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Ireny Santor.
2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

IV. Warunki udziału

1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek w języku polskim, z których jedna powinna pochodzić z repertuaru Ireny Santor (lista utworów stanowi załącznik do regulaminu). Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria:
– czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,
– dobrze napisany tekst.
3. Demo – na płycie CD – należy nadesłać na adres:

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal Dobrej Piosenki”, do dnia 16 stycznia 2009 r. Do płyty należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl).

4. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do dnia 23 stycznia 2009r.
5. Festiwal (koncerty konkursowe i finałowy) odbędzie się w dniach 6-8 lutego 2009 r.
6. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

V. Kryteria oceny i nagrody

1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
2. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
– I nagroda w wysokości 5.000 zł
– II nagroda w wysokości 4.000 zł
– III nagroda w wysokości 3.000 zł
– Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie piosenki Ireny Santor, w wysokości 3.000 zł
3. Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Festiwalu, w 2010 roku.
4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Werdykt jury jest ostateczny.

VI. Przepisy ogólne

1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie dla wykonawcy i akompaniatora.
2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

PLIKI DO POBRANIA:

Lista utworów Ireny Santor

Karta zgłoszenia