Konkurs Dobrej Piosenki, 2009 – protokół

 PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

Częstochowa, 2009

W dniu 7 lutego 2009 w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik. Na konkurs nadesłano 49 zgłoszeń. 10 zgłoszeń było niezgodnych z regulaminem. Na przesłuchania konkursowe zakwalifikowano 22 osoby. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w konkursie.

Jury w składzie:
Irena Santor – przewodnicząca
Czesław Majewski
Mateusz Pospieszalski

zadecydowało o następującym podziale nagród:

I NAGRODA dla Emilii Kudry
w wysokości 5.000 zł oraz prawo do recitalu w kolejnej edycji Konkursu, w 2010 r.

II NAGRODA  dla Violetty Kaczmarczyk
w wysokości 4.000 zł.

III NAGRODA dla Marty Brząkały
w wysokości 3.000 zł.

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze wykonanie piosenki Ireny Santor dla Małgorzaty Nakoniecznej
w wysokości 3.000 zł.
Jury postanowiło przyznać wyróżnienia honorowe następującym osobom: Iga Kozacka, Katarzyna Boczko, Paulina Makles.

Jury z uznaniem podkreśla wysoki poziom wokalny i interpretacyjny konkursu.

Irena Santor
Czesław Majewski
Mateusz Pospieszalski