Festiwal Dobrej Piosenki – regulamin

Festiwal Dobrej Piosenki

im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I. Patronat

Prezydent Miasta Częstochowy

 

II. Organizatorzy

 

 1. Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”
 2. Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 3. Muzeum Częstochowskie
 4. Ośrodek Kultury Filmowej w Częstochowie

 

III. Cele Konkursu

 

 1. Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego częstochowianki Kaliny Jędrusik
 2. Promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.

 

IV. Warunki udziału

 

 1. Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek w języku polskim,

z których jedna powinna pochodzić z repertuaru Kaliny Jędrusik (za repertuar Kaliny Jędrusik organizatorzy uznają jej nagrania, wydane na dowolnych nośnikach). Druga piosenka (z repertuaru innego wykonawcy lub nowa), powinna spełniać następujące kryteria:

–         czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut,

–         klasyczna budowa zwrotkowo-refrenowa,

–         dobrze napisany tekst.

 1. Demo – na płycie CD – w 3 egzemplarzach, należy nadesłać pod adresem organizatora: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1,

42- 200 Częstochowa,  z dopiskiem „Festiwal Dobrej Piosenki”, do dnia 18 stycznia 2008 r. Do płyt należy dołączyć kartę zgłoszenia ( do pobrania na stronie www.gaudemater.pl)

 1. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do dnia 26 stycznia

2008 r.

 1. Festiwal (koncerty konkursowe i finałowy) odbędzie się w dniach 15 – 17 lutego

2008 r.

 1. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (instrument dowolny) lub zespół muzyczny do 4 osób (półplejbeki są zabronione).

 

V. Kryteria oceny i nagrody

 

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, własną interpretację, muzykalność i indywidualność artystyczną.
 1.   Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:

–         Grand Prix dla najlepszego wykonawcy – wysokość nagrody  4.000 zł

–         za wykonanie piosenki Kaliny Jędrusik – wysokość nagrody 3.000 zł

–         za piosenkę premierową – dla kompozytora i autora tekstu – wysokość nagrody 2.000 zł.

 1.    Zdobywca Grand Prix ma prawo do recitalu w kolejnej edycji Konkursu, w 2009 roku.

3.   Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 1.    Werdykt jury jest ostateczny.

 

VI. Przepisy ogólne

 

 1. Wykonawcy przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie.
 2. Wykonawcy za występ nie otrzymują honorarium.
 3. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Festiwalu informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszenia.

 

Katra zgłoszenia dostępna tutaj >>