1.Konkurs Dobrej Piosenki – protokół

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
KONKURSU DOBREJ PIOSENKI

Częstochowa, 2008

W dniu 16 lutego 2008 w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik. Na konkurs nadesłano 25 zgłoszeń. Wszystkie osoby zakwalifikowano na przesłuchania konkursowe. Jedna z nich zrezygnowała z udziału w konkursie.

Jury w składzie:

Magda Umer – przewodnicząca
Zygmunt Konieczny
Tomasz Kmiecik

 

zadecydowało o następującym podziale nagród:

 

GRAND PRIX dla Anny Andrzejewskiej
w wysokości 4.000 zł oraz prawo do recitalu w kolejnej edycji Konkursu, w 2009 r.

II NAGRODA  dla Katarzyny Lenarcik
w wysokości 3.000 zł.

 III NAGRODA dla Marty Wardyńskiej
w wysokości 2.000 zł.

Jury przyznało dwa wyróżnienia honorowe. Otrzymują je: Agnieszka Konarska i Paula Kwietniewska.

 

Laureatki

Anna Andrzejewska

Katarzyna Lenarcik

Marta Wardyńska

Agnieszka Konarska

Paula Kwietniewska