Fotograficzne obiekty Adama Maruszczyka

wernisaż wystawy fotografii „Niedokończony obraz” to monograficzna wystawa twórczości Adama Maruszczyka – zmarłego w ubiegłym roku częstochowskiego artysty. Punktem wyjścia dla koncepcji wystawy jest niejako dopełnienie zamierzenia artystycznego przez podzielnie się z widzem ostatnim obrazem artysty, nad którym pracował on tuż przed śmiercią. (…)
Dopełnieniem twórczego wizerunku artysty będzie prezentacja prac fotograficznych w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, zatytułowana „Fotograficzne obiekty Adama Maruszczyka”. Fotografia została wyodrębniona do oddzielnej prezentacji ze względu na swoje szczególne miejsce w działaniach twórczych artysty.