Finisaż wystawy Agnieszki Półroli – 5 X godz.17

Agnieszka Półrola ur. 1967 roku. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach. W 2004 otrzymała tytuł doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej: grafika, w swojej macierzystej uczelni. W 2008 uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJD. Prace swoje prezentowała na wielu wystawach zaproszenieindywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą.