Częstochowskie Forum Historyczne

historia

OPK „Gaude Mater” zaprasza na „Częstochowskie Forum Historyczne”. Wydarzenie odbędzie się już 12 grudnia o godz. 18:00. Temat spotkania, które poprowadzi Ilona Miklas, to: „Częstochowa w pradziejach w świetle badań archeologicznych i historycznych”.

Najstarsze ślady obecności ludzi w okolicach Częstochowy datowane są na 50 – 60 tyś. lat temu i pochodzą ze stanowiska (obozowiska) w Jaskini Zamkowej Dolnej koło Olsztyna. Osadnictwo stałe nad środkową Liswartą pojawiło się dopiero w starszym okresie epoki brązu (1500 – 1400 p.n.e.). Była to kultura przedłużycka, która w środkowym okresie epoki brązu (1200 – 1100 p.n.e.) wykształciła tzw. podgrupę częstochowsko – gliwicką zaliczaną do grupy górnośląsko – małopolskiej kultury łużyckiej. Grupę górnośląsko – małopolską reprezentują cztery cmentarzyska w:
– Częstochowie – Mirowie
– Częstochowie – Rakowie
– Częstochowie – Wyczerpach Dolnych
– Częstochowie – Gnaszynie Dolnym.
Osadnictwo w okolicach Częstochowy swój szczyt osiągnęło we wczesnej epoce żelaza. Potem nastąpił gwałtowny jego zanik. Ten stan trwał do późnego okresu wpływów rzymskich (druga połowa III tysiąclecia n.e.). Osadnictwo ówczesne koncentrowało się nad Wartą na terenie Mirowa, Wyczerpów Dolnych i Zawady oraz nad Stradomką i Konopką we wschodniej części miasta.
Około V wieku n.e. społeczności ludzkie znów opuściły obszar dzisiejszej Częstochowy. Dopiero w IX – XI wieku pojawiły się osady zgrupowane przede wszystkim w okolicach Mirowa. Również pomiędzy XI – XII wiekiem rozwinęło się grodzisko „Gąszczyk” w Siedlcu. Być może to miejsce według W. Błaszczyka, było pierwotną Częstochową.