Aktualności » Wystawy

Wernisaż wystawy malarstwa Ilony Cieślak

Ilona Cieślak wystawa Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie

Nowy rok w Ośrodku Promocji Kultury rozpoczynamy wernisażem wystawy malarstwa Ilony Cieślak. Wydarzenie odbędzie się 7 stycznia o godzinie 18.00.

Ilona Cieślak jest częstochowianką, absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych – dyplom artystyczny uzyskała w zakresie ceramiki unikatowej. Ukończyła malarstwo sztalugowe w pracowni prof. W. Kuleja na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Ukonczyła tez studia podyplomowe na kierunku muzealnictwo na Wydziale Historycznym w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, akwarelą, grafiką, rzeźbą w ceramice, a ponadto też jubilerstwem i fotografią. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka Użytkowa w Opolu.

Przedłużamy wystawę pokonkursową Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment

Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej Moment WERNISAŻ fot. Łukasz Kolewiński

W związku z ogromnym zainteresowaniem wystawą pokonkursową 1. Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej „Moment” przedłużamy ekspozycję. Zdjęcia można oglądać u nas do 15 stycznia 2020 roku.

Na wystawie prezentujemy 43 fotografie 34 osób, które zakwalifikowały się spośród 281 autorów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Iranu czy też z Holandii. Wernisaż wystawy odbył się 22 listopada 2019, wówczas też ogłosiliśmy wyniki konkursu.

Pierwszą nagrodę zdobył Szymon Roziewicz z Polski. drugie miejsce zajęła Elena Alexandra z Niemiec, z kolei trzecią nagrodę zdobyła Fatteme Pezeshki Moghadam z Iranu. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia, z pozostałymi zakwalifikowanymi do wystawy pokonursowej można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury w Częstochowie do 15 stycznia.

Przypominamy, że głównym założeniem Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment jest prezentacja tytułowej fotografii ulicznej (street photography), stanowiącej jeden z ciekawszych gatunków fotografii reportażowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich tych, którzy przy pomocy obiektywu aparatu fotograficznego potrafią uchwycić najciekawsze uliczne momenty.

 

fot. Łukasz Kolewiński

Wystawa Magnifiko! – Krystyna Onysyk i Anna Przewłocka

Wystawa Magnifiko Krystyna Onysyk i Anna Przewołcka

W czwartek 5 grudnia zaprezentujemy nową wystawę – zatytułowaną „Magnifiko!” Tym razem na ekspozycję złożą się prace dwóch artystek – Krystyny Onysyk oraz Anny Przewłockiej. Tytuł wystawy nawiązuje do dawnego, ironicznego określenia na żonę – magnifika. Wernisaż odbędzie się 5 grudnia o godzinie 17.00.

Krystyna Onysyk

Ukończyła Studium Sztuki Sakralnej w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie – z tytułem artysty sztuki sakralnej. Posiada również tytuł magistra geografii, z kolei dyplom magisterski w dziedzinie sztuki zdobyła w 2016 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 1999 roku należy do Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza oraz Klubu „Koloryt” przy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Uprawia malarstwo olejne, jednak równie chętnie sięga po pastel, temperę i akryl. Główną tematyką jej obrazów są pejzaże oraz motywy sakralne. Do 2018 roku wzięła udział w ponad 70 wystawach, a w tym 3 wystawach indywidualnych.

Anna Przewłocka

Jest absolwentką PLSP w Kielcach, które ukończyła w 1962 roku ze specjalnością tkactwa. W latach 1999-2015 była członkiem częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy Gracza, w 2010 roku podjęła studia na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W 2014 roku uzyskała tytuł licencjata w pracowni prof. Włodzimierza Kuleja, a w 2015 roku dyplom magisterski na Wydziale Sztuki AJD w pracowni prof. W. Karankiewicza i ad. Bartosza Frączka. Od 2017 roku należy do częstochowskiego oddziału ZPAP.

43 fotografie 34 osób z całego świata. Pokonkursowa wystawa fotografii. Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej Moment

Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej Moment fot. Adam Markowski

Pod koniec listopada w Ośrodku Promocji Kultury obejrzymy 43 fotografie 34 osób, które zakwalifikowały się spośród 281 autorów z całego świata do wystawy pokonkursowej 1. Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment. Wernisaż wystawy odbędzie się 22 listopada o godzinie 18.00.

Na konkurs 281 autorów ze wszystkich stron świata nadesłało łącznie 1567 fotografii. Jury w składzie Damian Chrobak, Jacenty Dędek, Konstancja Nowina-Konopka, Bartosz Frączek, Joanna Kinowska i Justyna Warwas wybrało ostatecznie 43 fotografie 34 osób. Na liście finalistów obok osób z Polski znalazło się także 10 osób z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Iranu czy też z Holandii.

Wystawa pokonkursowa będzie także okazją do poznania laureatów konkursu. Na zdobywcę pierwszej nagrody czeka 6 tysięcy złotych, a łączna pula nagród wynosi 13 tysięcy złotych. Pełne wyniki poznamy 22 listopada w Ośrodku Promocji Kultury.

Głównym założeniem Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment jest prezentacja tytułowej fotografii ulicznej (street photography), stanowiącej jeden z ciekawszych gatunków fotografii reportażowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich tych, którzy przy pomocy obiektywu aparatu fotograficznego potrafią uchwycić najciekawsze uliczne momenty.

Więcej pisaliśmy na ten temat w aktualnościach. Można zajrzeć też na stronę internetową Biennale: momentbiennale.czestochowa.pl

More information, in English as well, on the biennale website: momentbiennale.czestochowa.pl

fot. Adam Markowski

Stare drzwi. Marek Teleszyński. Wystawa malarstwa

Marek Teleszyński wystawa Stare Drzwi

W środę 20 listopada w Ośrodku Promocji Kultury przedstawimy wystawę malarstwa Marka Teleszyńskiego, zatytułowaną Stare drzwi. Wernisaż odbędzie się o godzinie 19.00.

Marek Teleszyński urodził się w 1940 roku w Częstochowie. Choć z wykształcenia jest chemikiem, to jednak już od wielu lat do jego głównych zainteresowań należy sztuka, szczególnie malarstwo. Początkowo interesował się nim tylko jako obserwator, bez zagłębiania się w metody i sposoby tworzenia dzieła, a wiedzę o stylach i artystach zdobywał z książek.

Po przejściu na emeryturę w 2005 roku został słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie). Tam zaczęła się jego przygoda z malarstwem i tworzeniem rysunku w ramach zajęć grupy Plastycznej UTW – AJD pod kierunkiem prof. Leona Macieja. W 2010 r. podjął studia dzienne na kierunku Malarstwa Sztalugowego – Wydziału Sztuki AJD. W 2015 roku uzyskał tytuł licencjacki z oceną bardzo dobrą za pracę dyplomową „Kochajmy kwiaty”. Natomiast tytuł magistra sztuki uzyskał w 2016 roku z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem za pracę dyplomową „Figuratywność w moich obrazach – inspiracja jazzem tradycyjnym”. Uzyskując tytuł magistra sztuki, został najstarszym absolwentem w historii AJD.

Od 2017 roku jest Członkiem Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Dudy-Gracza oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego twórczość dotychczas prezentowana była podczas: 3 wystaw indywidualnych, 22 wystaw grupowych oraz performance’u i happeningu.

— Wrażliwość na mistyczne piękno w temacie „Stare drzwi” zapewniła artyście pełną koncentrację zapisu i twórczego przekazu w tworzonych kolejnych pracach. […] Obecnie, kiedy przeglądam prace przeznaczone na tę wystawę, nie jestem zaskoczony precyzją obserwacji, wnikliwością zapamiętywania obrazów i kreowania nowej rzeczywistości, te cechy zawsze przypisywałem autorowi tych prac malarskich. Wydaje się, że malując tak właśnie, jak maluje Pan Marek, rozwiązuje istotne własne przemyślenia, służące zaprezentowaniu siebie w osiąganiu coraz ciekawszych rezultatów wypracowanej metody, wierząc jednocześnie w sens takiej wypowiedzi malarskiej. Obecne prace stały się odzwierciedleniem „stanu ducha”, pochłoniętego przyjemnością tworzenia artysty, dla którego twórczość przekształca się w formę jego codziennego życia — pisze prof. Marian Jarzemski.

Roman Timofiejuk i Andrzej Zembik. Wystawa fotograficzna „Biało‒Czerwona”

Biało-Czerwona Wystawa Timofiejuka i Zembika, fot. Roman Timofiejuk

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Roman Timofiejuk i Andrzej Zembik zrealizowali w zeszłym roku specjalny projekt fotograficzny. Efekty ich pracy w postaci wystawy będzie można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury od 5 listopada.

— Przygotowaliśmy specjalną wystawę fotografii pod tytułem „Biało‒Czerwona”, poświęconą narodowym barwom Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga poddana działaniom o charakterze artystycznym, stała się dla nas symbolem w podwójnym wymiarze, który wcale nie jest jednoznaczny a stanowi medium wyzwalające wiele spontanicznych reakcji tłumaczą artyści. Patrząc na flagę państwową, my artyści, widzimy nie tylko flagę, lecz też samo Państwo, jego historię, walkę, dramaty, szczęście, widzimy na fladze piękno, harmonię i idee. Przedstawiamy widziany przez pryzmat biało‒czerwonej częściowy obraz naszej Ojczyzny.

Zatem projekt Timofiejuka i Zembika jest poświęcony polskim barwom narodowym oraz polskiej fladze, a wystawa ma z założenia sprowokować odbiorcę do refleksji na temat polskich symboli narodowych, stanowiących jeden z elementów tożsamości narodowej. Jak przekonują artyści, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na świadomość obecności symboli w otaczającej nas przestrzeni oraz skonfrontowanie fotograficznego dzieła sztuki z doświadczeniem zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych grup społecznych czy narodowych.

Biało-Czerwona Wystawa Timofiejuka i Zembika, fot. Andrzej Zembik 2

Dr Marian Panek o fotografiach Timofiejuka i Zembika pisał następująco: „Obaj stworzyli odrębne, artystyczne komunikaty wizualne, dotyczące naszej tożsamości państwowej w powiązaniu z symboliką flagi. Pierwszy dokonał tego jawieniem się tejże w układach kompozycyjnych w zastanych sytuacjach zaobserwowanego polskiego pleneru krajobrazowego (Timofiejuk). Drugi przez wyszukiwanie, czy też artykułowanie się biało‒czerwonych barw na statycznych czy mobilnych powierzchniach fotografowanych przez niego (Zembik). […] Można powiedzieć, że Zembik poszukuje a Timofiejuk stwierdza. To diametralnie inne podejście do kreacji obu artystów, czyni tę wystawę interesującą nie tylko od strony posługiwania się przez nich odmienną formą obrazowania, ale też odsłania i pokazuje ich warsztat ‒ kunszt, wyrafinowane myślenie obiektywem aparatu fotograficznego, jako narzędzia tworzenia nowych jakości obrazu i związanych z nim treści duchowych.”

Biało-Czerwona Wystawa Timofiejuka i Zembika, fot. Roman Timofiejuk 2

Roman Timofiejuk współczesny polski artysta fotografik mieszka w Gdyni. Od 1988 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, należy również do Stowarzyszenia Morsy Gdyńskie. Fotografią zajmuje się od około 41 lat, a w jego dorobku artystycznym jest wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz udział w różnych konkursach i projektach fotograficznych. Pomiędzy 1991 a 2011 rokiem zajmował się fotografią reklamową, katalogową, portretową i projektowaniem graficznym. Obecnie tworzy fotografie przeważnie czarno-białe, ale koloru nie unika. Fotografowanie przestrzeni jest jego ulubionym zajęciem. Interesuje się cyfrowym przetwarzaniem fotografii i jej zastosowaniem w różnych technikach twórczych. Jest uczestnikiem i organizatorem działań artystycznych i kulturalnych związanych z fotografią. Obecnie poświęca się całkowicie działalności artystycznej i wystawienniczej.

Andrzej Zembik artysta fotografik z Częstochowy. Niedawno urodzony i jeszcze żyjący. Stawiający pytania i niezadowolony z treści udzielanych sobie odpowiedzi. Ciekawy świata i tego, co człowiek z nim i samym sobą czyni. Osobnik człowieczego kształtu, lecz ciągle jeszcze pozostający w nieustalonej formie istnienia.

Biało-Czerwona Wystawa Fotografii Timofiejuk Zembik

Wystawa „Biało‒Czerwona” była wcześniej eksponowana w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni oraz galerii Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku. Teraz przyszła pora na Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie. Wernisaż w Ośrodku zaplanowaliśmy na 5 listopada na godzinę 19.00. Patronat nad wystawą objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Biało-Czerwona. Wystawa fotografii Romana Timofiejuka i Andrzeja Zembika

Biało-Czerwona Wystawa Fotografii Timofiejuk Zembik

Roman Timofiejuk (Gdynia) i Andrzej Zembik (Częstochowa) z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowali specjalną wystawę fotografii, zatytułowaną „Biało-Czerwona”. Wernisaż wystawy w Ośrodku Promocji Kultury odbędzie się 5 listopada o godzinie 19.00.

Projekt Timofiejuka i Zembika jest poświęcony polskim barwom narodowym oraz polskiej fladze. Wystawa ma z założenia sprowokować odbiorcę do refleksji na temat polskich symboli narodowych, stanowiących jeden z elementów tożsamości narodowej. Jak przekonują artyści, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na świadomość obecności symboli w otaczającej nas przestrzeni oraz skonfrontowanie fotograficznego dzieła sztuki z doświadczeniem zarówno pojedynczych ludzi, jak i całych grup społecznych czy narodowych.

— Skupiliśmy się na poszukiwaniach nie tylko podziału i koloru, które tworzą symbol polskiej flagi – ale wizualizacji polskiej flagi w otaczającej nas rzeczywistości, odnajdywaniu obecności jej symbolu w najbardziej zaskakujących miejscach, w których jej zwykle nie dostrzegamy, choć często na nie patrzymy i są tam obecne. Swoistym szukaniem znaku patriotyzmu, znaku tożsamości w otaczającej przestrzeni, by zobaczyć, że to jest, czego nie ma tłumaczą autorzy.

Patronat nad wystawą objął Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.

Finisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Kamila Malewicza

Osiem. Obrazy najnowsze. Krzysztof Kamil Malewicz 2b

Dziś (28 października) o 18:00 odbędzie się finisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Kamila Malewicza, artysty plastyka, prezesa częstochowskiego okręgu ZPAP, który w Ośrodku Promocji Kultury zaprezentował cykl prac zatytułowany „Osiem. Obrazy najnowsze”.

„Osiem. Obrazy najnowsze” to cykl prac z ostatnich miesięcy bieżącego roku. Pretekstem do ich powstania były rzeczywiste zdarzenia i sytuacje, których treść została zinterpretowana i przełożona na język malarski. To rodzaj pamiętnika, który na pierwszy rzut oka wydaje się tylko zbiorem abstrakcyjnych kompozycji, jednak poszczególne elementy składowe, takie jak kolor czy kształt, okazują się mieć znaczenie.

1. Międzynarodowe Biennale Fotografii Ulicznej Moment. Wystawa pokonkursowa i wyniki konkursu

MO

Spośród 1567 nadesłanych zdjęć 334 autorów z całego świata jury wybrało 43 fotografie 34 osób. Prace finalistów 1. Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment będzie można oglądać w Ośrodku Promocji Kultury do połowy grudnia. Wernisaż wystawy odbędzie się 22 listopada o 18.00. Wówczas też poznamy laureatów konkursu.

Głównym założeniem Międzynarodowego Biennale Fotografii Ulicznej Moment jest prezentacja tytułowej fotografii ulicznej (street photography), stanowiącej jeden z ciekawszych gatunków fotografii reportażowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich tych, którzy przy pomocy obiektywu aparatu fotograficznego potrafią uchwycić najciekawsze uliczne momenty.

Łącznie na konkurs nadesłano 1567 fotografii. Najwięcej z Polski, bo aż od 281 autorów. Wśród zgłoszeń znalazły się także prace osób m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Egiptu, Macedonii czy Tajlandii.

Jury w składzie Damian Chrobak, Jacenty Dędek, Konstancja Nowina-Konopka, Bartosz Frączek, Joanna Kinowska i Justyna Warwas ostatecznie wybrało 43 fotografie 34 osób. Na liście finalistów obok osób z Polski znalazło się także 10 osób z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Iranu czy też z Holandii. Laureatów poznamy 22 listopada podczas otwarcia wystawy. Przypomnijmy, że łączna pula nagród wynosi w tym roku 13 000 złotych.

Lista finalistów konkursu

Nazwiska wyróżnione należą do osób nominowanych do nagród.

 • Nickolay Aleshkevich (Białoruś)
 • Jakub Baczyński (Polska)
 • Dariusz Baranowski (Polska)
 • Joanna Bąk (Polska)
 • Marco Criniti (Włochy)
 • Michał Czarnecki (Polska)
 • Jakub Dobek (Polska)
 • Igor Efimov (Ukraina)
 • Daniel Frymark (Polska)
 • Maciej Holy (Polska)
 • Jamie Howard (Polska)
 • Wiktor Jaworski (Polska)
 • Elwira Kruszelnicka (Polska)
 • Katarzyna Kubiak (Polska)
 • Marek Lapis (Polska)
 • Suresh Naganathan (Indie)
 • Krystian Niedbał (Polska)
 • Tymon Markowski (Polska)
 • Marcin Maziej (Polska)
 • Bartłomiej Molga (Polska)
 • Joanna Mrówka (Polska)
 • Norbert Oksza Strzelecki (Poznań)
 • Stuart Paton (Włochy)
 • Fatteme Pezeshki Moghadam (Iran)
 • Elena Alexandra (Niemcy)
 • Igor Pisuk (Polska)
 • Artur Pławski (Polska)
 • Szymon Roziewicz (Polska)
 • Marta Rybicka (Polska)
 • Chris Suspect (Stany Zjednoczone)
 • Katarzyna Urbanek (Polska)
 • Daniel Warmuziński (Polska)
 • Alphan Yilmazmaden (Turcja)
 • Giedo van der Zwan (Holandia)

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej biennale: momentbiennale.czestochowa.pl

More information, in English as well, on the biennale website: momentbiennale.czestochowa.pl

Zasada przyjemności. Wernisaż prac Beth Giacummo

Beth Giacummo-Lachacz Zasada Przyjemności OPK Częstochowa

Na koniec sierpnia zapraszamy do Ośrodka Promocji Kultury na poznanie zasad przyjemności przy okazji wystawy prac nowojorskiej artystki Beth Giacummo. Wernisaż wystawy odbędzie się w 31 sierpnia o godzinie 18:00.

Wystawa Zasada Przyjemności obejmuje instalację Delikatna Równowaga 2019 oraz interaktywną serię rzeźb nadmuchiwanych z cyklu „Hormonamalie” (Anomalie hormonalne). Artystka zaprasza więc publiczność do reagowania na kształty, formy i światła, do przytulania, dotykania, ściskania i pieszczenia prezentowanych dzieł – a w wyniku tego do wywoływania u siebie określonych reakcji.

Rubensowskie i humorystyczne kształty dzieł Giacummo są inspirowane wewnętrznymi procesami ludzkiego organizmu, szczególnie mózgu. Przekładając więc wpływ wspomnianych hormonów na funkcjonowanie ludzkiego ciała, nadmuchiwane i oświetlone formy prac odnoszą się do działań stymulujących lub uspokajających. Dlatego można a nawet należy wchodzić z pracami w interakcje (np. dotykać, przytulać), co wzmaga zmysłowe reakcje oraz wywołuje u odbiorcy uczucia związane z określonym hormonem.

Każdy z hormonów, pracując w harmonijnym przepływie między sobą, może powodować ogólne poczucie dobrego samopoczucia. Jednakże hormony dające poczucie przyjemności mogą również prowokować do ryzykownych zachowań, które nie są korzystne w dłuższej perspektywie czasu, a służą bardziej wywołaniu natychmiastowej i krótkotrwałej satysfakcji. Z kolei ta krótkotrwała przyjemność, przynosząca jednak w późniejszym czasie długotrwały ból, może prowadzić bardziej do decyzji i zachowań destrukcyjnych niż do dobrego samopoczucia, poczucia sukcesu czy szczęścia.

Seria „Hormonamalie” stanowi zatem wizualne wytłumaczenie funkcji i/lub znaczenie niedostatecznej produkcji hormonów, szczególnie tych związanych z cechami fizycznymi, które odróżniają kobiety i mężczyzn czy też odgrywają istotną rolę zarówno w naszym rozwoju jako jednostki, jak i w naszych relacjach społecznych. Wzięte pod uwagę hormony to dopamina, serotonina i noradrenalina.

Beth Giacummo (ur. 1982) – artystka multimedialna, kuratorka i nauczycielka. Na co dzień mieszka i pracuje w Nowym Jorku. Jej doświadczenia artystyczne obejmują edukację artystyczną, edukację wyższą, tworzenie programów nauczania, pracę kuratorską, zarządzanie muzeum, zarządzanie galerią, kierowanie wystawami, budowanie organizacji non-profit, aktywizm artystyczny oraz zbieranie funduszy i opracowywanie międzynarodowych programów artystycznych.

Wystawa rysunku i malarstwa Krzysztofa Domańskiego

Krzysztof Domański Torontonskie Refleksy

Wystawa rysunku i malarstwa Krzysztofa Domańskiego zostanie udostępniona do zwiedzania 6 sierpnia. Z kolei finisaż wystawy oraz spotkanie z autorem odbędą się 17 sierpnia o 17:00 w Ośrodku Promocji Kultury.

Krzysztof Domański – urodził się w Częstochowie, na co dzień mieszka i pracuje w Toronto, w Kanadzie. Artysta ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną (obecny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), jest honorowym członkiem International Society of Acrylic Painters ISAP, Society of Canadian Artists oraz Propeller Centre for Visual Arts w Toronto, uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, jest laureatem szeregu nagród. Jego prace wystawiano w galeriach na terenie Kanady, Niemiec, Włoch, Japonii, Polski oraz USA.

Krzysztof Domański z mojego notatnika

W twórczości, na którą składają się obrazy i rysunki, Domański podejmuje się próby uchwycenia unikalnych momentów związanych ze środowiskiem naturalnym. Zwraca uwagę na refleksy, faktury, kolory, światło i cień, które składają się na obserwowany i odkrywany krajobraz. Artysta zadaje między innymi pytania o to, czy artystyczne studium natury jest wystarczającym narzędziem do uchwycenia zachodzących w przyrodzie procesów – czy zjawiska naturalne pozwalają się plastycznie zarejestrować, czy na przykład topnienie lodu jest czymś ważnym i pięknym, czy da się w pełni uchwycić opad kropli deszczu?

— Wyjątkowość miejsc i czasu pozwala znaleźć obrazy, które nie zawsze są realistyczne. Trudno użyć tylko jednej techniki lub jednego sposobu wyrażania.Rysowanie i malowanie stają się nieograniczonymi narzędziami używanymi do interpretacji zjawisk, podczas gdy fotografia może zarejestrować je z matematyczną dokładnością. Natura tworzy unikalne obrazy i często trzeba tylko dokonać wyboru – trudnego wyboru ujęcia, kadru — tłumaczy Domański.

Krzysztof Domański Nocna Samba

Windows XD Agata Lankamer & Mindhelix. Wernisaż wystawy

Agata Lankamer Windows XD

W lipcu w Ośrodku Promocji Kultury warto przyjść na wernisaż wystawy malarstwa Agaty Lankamer. Przede wszystkim dlatego, że wernisażowi będzie towarzyszyło oprowadzanie kuratorskie przeprowadzone przez autorkę oraz część wystawy będzie możliwa do obejrzenia w wirtualnej rzeczywistości. Wernisaż odbędzie się 13 lipca. Początek o godzinie 18:00.

Windows XD to wystawa składająca się z obiektów malarskich, pokazywanych pierwszy raz publicznie rok temu podczas obrony dyplomu Agaty Lankamer w JEST galeria we Wrocławiu. Projekt powstał dzięki ścisłej współpracy z zespołem Mindhelix – Marcinem Puchalskim i Pauliną Szczubidło – zajmującym się tworzeniem gier i aplikacji w wirtualnej rzeczywistości.

Cykl obiektów malarskich zaprezentowanych na wystawie będzie transmedialną hybrydą, która łączy dwa biegunowe medium tj. malarstwo sztalugowe i nową technologię. Wizualnym nawiązaniem jest tu tapeta systemu operacyjnego Windows XP firmy Microsoft, przedstawiająca polankę. Prace utrzymane w estetyce postinternetowej to pewnego rodzaju wizja zgrabnie balansująca na granicy utopii i dystopii; kompulsywnej produkcji obrazów, oderwanych od kontekstu pustych wirtualnych znaków oraz informacji. Widoczne będą dryfujące chmury danych, liczne nawiązania do kultury masowej, konwencja kopiuj-wklej oraz inne elementy świata cyberkultury tworzące razem niedosłowny obraz komputerowego interfejsu.

Agata Lankamer Windows XD 2

Agata Lankamer – absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Uczyła się na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie. Praktykantka w Ekkisens Art Space w Reykjaviku oraz OP ENHEIM we Wrocławiu. Tworzy za pomocą różnych mediów, tj. wideo, działań performatywnych, instalacji lub malarstwa. Interesuje się co chwile nowymi problemami rzeczywistości – od cyberfeminizmu po kulturę masową – dlatego nie ma konkretnego modelu swoich działań. Razem z kolektywem kuratorskim – grupą JEST – prowadzi niezależną galerię we Wrocławiu a we wrześniu razem z Emilia Dudziec otwiera artist-run-space w Częstochowie – galerię RELAX. Współorganizuje Festiwal Dekonstrukcji Słowa Czytaj! w Częstochowie.

Mindhelix - zespół, który zajmuje się tworzeniem gier i aplikacji głównie w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Do tej pory zrealizowali wiele projektów komercyjnych i niekomercyjnych między innymi muralARt – aplikacja rozszerzająca częstochowskie murale, VRart – aplikacja tworzona we współpracy z artystkami wywodzącymi się z Częstochowy. Pracowali też dla znanych marek takich jak Coca-Cola. Ich pracę często nagradzane na w konkursach np. Unit9 Challenge, gdzie otrzymali dwie nagrody: Best UX oraz Best Product.