CARA 2017

cara

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” koordynator Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Częstochowie uprzejmie przypomina, że zbliża się termin   rozliczenia przyznanych dotacji na działania artystyczne w 2017 roku.

Wnioski powinny być rozliczone do piątku 27 października.