8. Noc Kulturalna: koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”

FOLKLORYSTYCZNA PODRÓŻ PO POLSCEKoncert Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”Klub Politechnik, Al. Armii Krajowej 23/25godz. 18.00  Koncert, który Zespół zaprezentuje w Klubie Politechnik, będzie folklorystyczną podróżą po Polsce. Odwiedzimy niemal wszystkie regiony naszego kraju, m.in. Śląsk, Beskid, Łowicz, Kurpie. Dodatkową atrakcją będzie specjalnie przygotowana suita częstochowska. Zespół zabierze widzów we wspaniałą wędrówkę po najciekawszych tradycjach związanych z naszym miastem. Suitę przygotował choreograf i kierownik artystyczny „Częstochowy” Jarosław Świątek na podstawie opracowań zgromadzonych w jasnogórskim archiwum.Zespół Pieśni i Tańca „Częstochowa” jest zjawiskiem wyjątkowym w życiu kulturalnym miasta, którego nazwę nosi, i któremu od 1978 r. niezmiennie przysparza sympatyków. Wielu z nich poznało Zespół jako gospodarza przeglądu zespołów folklorystycznych, organizowanego corocznie w ramach Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Na tle wielu grup folklorystycznych z Polski i Europy „Częstochowa” prezentuje programy w pełni dojrzałe, mające nie tylko wysokie walory artystyczne, ale także porywające publiczność barwnością, dynamiką i rozmachem.    Droga do tej dojrzałości i poziomu artystycznego była długa i niełatwa. Zapewne tajemnicą pozostanie, jak udało się w okresie rozmaitych historycznych zawirowań utrzymać Zespół i stworzyć mu warunki rozwoju artystycznego. Zasługa to przede wszystkim ludzi z nim związanych: kadry instruktorskiej, opiekunów organizacyjnych, a w szczególności młodzieży „zarażonej” bakcylem muzyki ludowej i tańca. Widoczny zwłaszcza w ostatnim okresie rozwój artystyczny i dynamiczny wzrost aktywności „Częstochowy” zaowocował licznymi ofertami i zaproszeniami z całego niemal świata. Zespół koncertował w wielu krajach Europy odwiedzając Bułgarię, Włochy, Francję, Niemcy, Portugalię, Belgię, Austrię, Grecję, Łotwę, Węgry, Estonię, Czechy, Rumunię, Szkocję, Ukrainę i  Macedonię. Jako pierwszy polski amatorski zespół folklorystyczny występował w Chinach, uczestniczył także w Światowym Festiwalu Folklorystycznym w Caçapava do Sul w Brazylii oraz w dwóch festiwalach folklorystycznych w Stanach Zjednoczonych. Również w kraju „Częstochowa” cieszyła się i cieszy nadal dużą popularnością i uznaniem, o czym świadczą liczne zaproszenia na koncerty, przeglądy i festiwale. Koncert z okazji jej dwudziestolecia otrzymał tytuł „Wydarzenia roku”, przyznany przez czytelników częstochowskiej „Gazety Wyborczej”. To samo wyróżnienie spotkało widowisko muzyczno-taneczne „Carmina Burana” Carla Orffa realizowane wspólnie z Filharmonią Częstochowską. Wśród licznych przedsięwzięć artystycznych, w których uczestniczył Zespół warto wymienić udział w przygotowaniu, wspólnie z artystami Teatru Wielkiego w Łodzi dwóch oper Stanisława Moniuszki – „Strasznego dworu” oraz „Halki”, a także częstochowskiej inscenizacji „Krakowiaków i górali” Wojciecha Bogusławskiego. Równie ciekawą i efektowną inicjatywą były plenerowe widowiska obrzędowe „Wesele częstochowskie” oraz „Noc Świętojańska”. Udział w tych poważnych przedsięwzięciach potwierdził wysoki poziom artystyczny Zespołu, którego aktywność systematycznie wzrasta.    Obecnie „Częstochowa” liczy 80 osób, pracujących w trzech grupach wiekowych. Zespół daje rokrocznie około 30 koncertów w kraju i za granicą, godnie reprezentując miasto oraz województwo na licznych przeglądach i festiwalach folklorystycznych.